Individuální trénink

Tento typ výuky je vhodný pro hráče všech výkonostních úrovní a věkových kategorií. Výuka je zaměřena na individuální potřeby každého hráče s cílem zvládnout a zdokonalit tenisovou techniku a taktiku. Individuální trénink je vhodné kombinovat se skupinovou výukou.

Neodehrané, včas omluvené hodiny lze po dohodě s trenérem nahrazovat. Omluvy na trénink nejpozději 24 hod. před započetím hodiny.


Přihláška