Tenisová školička

Kurz je určen pro děti ve věku 4-7 let. Hlavním cílem je hravou formou podchytit zájem dětí o tenis. Příprava je zaměřena na základní pohybovou průpravu a získání technických dovedností pro další závodní či rekreační hru. Při výuce je využíváno dětských raket, pěnových míčů, sítí pro minitenis a mnoho dalších tenisových pomůcek, které přispívají k rychlému zvládnutí dovedností pestrou a efektivní formou.

Trénink probíhá ve skupinách až 8 dětí ( při počtu 5-8 vždy 2 trenéři na dvorci).


Přihláška